Ο Βελονισμός Σήμερα

Το έγχρωμο σύγγραμμα «ο βελονισμός σήμερα» 1100 σελίδων παραγγέλλεται μέσω του Τρούκα Χρήστου, τηλέφωνο 2310 868117. Πρόκειται για ένα μεγάλο και μοναδικό έργο, που εξαντλεί την ύλη για τον ιατρικό βελονισμό και τα LASER.
Περισσότερα

Ο Βελονισμός στην πράξη

Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες! Αυτό το μικρό πόνημα με τον τίτλο «ο βελονισμός στην πράξη» είναι μία σύντομη αναφορά στον ιατρικό βελονισμό και στην προσπάθεια που γίνεται για τη διάδοσή του στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας. Στόχος είναι η ενημέρωση όσων συναδέλφων ιατρών θέλουν να αρχίσουν
Περισσότερα