2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

  • ΑΓΧΟΣ
  • ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ
  • ΥΣΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
  • ΕΛΚΟΣ ΒΟΛΒΟΥ ΔΩΔ/ΛΟΥ
  • ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
  • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΡ. ΚΥΣΤΗ
  • ΦΟΒΙΕΣ
  • ΑΫΠΝΙΕΣ
  • ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
  • ΝΕΥΡΟΦΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ