ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες νομίζω ότι πρέπει να επισημανθούν δυο πράγματα:

  1. Αρχικά πρέπει να γίνεται μία καθαρή κλασική ιατρική διάγνωση.
  2. Ο βελονισμός ενδείκνυται προπάντων τότε, όταν υπάρχει διαταραχή κάποιας λειτουργίας. Όσο περισσότερο έχουν καταστραφεί οι δομές, τόσο πιο περιορισμένων δυνατοτήτων γίνεται η θεραπεία με βελονισμό. Αυτά τα περιστατικά χρειάζονται αραιά και που, μία συνεδρία συντήρησης.

Ο βελονισμός κατείχε εκ των προτέρων πολλές από αυτές τις γνώσεις που διατυπώνονται σήμερα με το υπόβαθρο της θεωρίας του χάους. Ο βελονισμός αναγνωρίζει τον οργανισμό σαν ένα ανοιχτό σύστημα, δεν ορίζει την υγεία ως κάτι το αμετάστρεπτο αλλά ως το αποτέλεσμα της συνεχούς εναλλαγής ανάμεσα στο Γιν και στο Γιανγκ, εξηγεί την παρουσία τάξης ως αποτέλεσμα της εναλλαγής που παίζεται ανάμεσα στις δυνάμεις του Γιν και του Γιανγκ και επισήμαινε πάντα το γεγονός, ότι στο συμπλεγματικό αυτό σύστημα επιδρούν πολλοί εσωτερικοί παράγοντες, ονομαζόμενοι και «εσωτερικές καταστάσεις», εξωτερικοί παράγοντες (που ξεκινούν από τις κλιματολογικές συνθήκες και φτάνουν μέχρι τη διατροφή και το βιοτικο-κοινωνικό περίγυρο), οι λεγόμενες και «εξωτερικές καταστάσεις» και πολλοί άλλοι. Ο οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει όλους αυτούς τους παράγοντες και να τους επεξεργαστεί ανάλογα. Η κινεζική αντίληψη των λειτουργικών κύκλων έχει τη ρίζα της στη γνώση αυτή. Οι λειτουργικοί κύκλοι καλύπτουν την ολότητα σώματος και ψυχής σε όλες τους τις λειτουργίες, περιλαμβάνουν όλες τις συνάψεις και τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα όργανα, την αλληλεξάρτηση που υπάρχει με την εξωτερική επιφάνεια του σώματος καθώς και τις υποκειμενικά ή αντικειμενικά αντιληπτές αλλοιώσεις που συμβαίνουν εκεί.

Κάθε λειτουργικός κύκλος είναι το ανάλογο ενός ρυθμιστικού κύκλου: Κάθε αλλαγή μπορεί να ισορροπηθεί ή να αποσβεσθεί. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα αποδιοργάνωσης όλου του συστήματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πλήρους χαοτικής κατάστασης.

Με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής γίνεται προσπάθεια συγκερασμού όλων των στοιχείων της προσωπικότητας ενός ατόμου, των εξωτερικών καθώς και των εσωτερικών παραγόντων και η ενσωμάτωσή τους σε μία θεραπευτική αγωγή. Η ύπαρξη πολλών ερευνητικών μελετών καταδεικνύουν την αντικειμενικότητα της διαγνωστικής των λειτουργικών κύκλων, καθώς επίσης και καταγράφουν τα αποτελέσματα επιτυχούς θεραπείας.

Παρ’ όλα αυτά ο βελονισμός είναι σπανιότατα από μόνος του ενιαία ιατρική. Ως ενιαία ιατρική μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο επιτυχής συνδυασμός της κλασικής ιατρικής και των εμπειρικών θεραπευτικών μεθόδων. Αυτός είναι ο στόχος της Σχολής Βελονισμού της Βιέννης: η δημιουργία σχέσης ανάμεσα στην κλασική ιατρική και στο βελονισμό αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό για τον ασθενή, ο οποίος πρέπει πάντα να παραμένει το επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας.