ΣΗΜΕΙΩΣΗ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον Prof. Dr Med. Helmut Nissel:

Διευθυντής του ΙΙ τμήματος του πανεπιστημιακού νοσοκαμείου της Βιέννης, Kaiserin Elisabeth – Spital.
Επιστημονικός Διευθυντής του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Πρόεδρος της Αυστριακής Εταιρείας Βελονισμού. Διευθυντής Βελονισμού Ινστιτούτου Ludwing Boltzann.
Πρώην πρύτανης του εκεί πανεπιστημίου.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του βελονισμού παγκοσμίως. Άλλωστε η Αυστρία είναι πρωτοπόρος στο βελονισμό, όπου η πράξη του βελονισμού αναγνωρίζεται από όλα τα ταμεία.

Το άρθρο αυτό, ο φιλέλλην καθηγητής της Βιέννης, όπως άλλωστε η πλειοψηφία των Αυστριακών, το έγραψε στις 12.06.1998 και ενσωματώθηκε τότε στο βιβλίο μου «Ιατρικός Βελονισμός», που εξεδόθη το 1999. Τον ευχαριστώ. Είναι τιμή μου που το φιλοξενώ και εδω, γιατί παραμένει επίκαιρο και μεστό βαθύτατης γνώσης. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να ξοδέψετε λίγη φαιά ουσία.

Dr Ηλίας Κωνσταντινίδης